Brattåstunnelen

Tunnelinfo

Brattåstunnelen ligger på E18 i Porsgrunn Kommune. Tunnelen er 524 m lang og veggene består av prefabrikkerte betongelementer med forholdsvis glatt overflate.

Brattåstunnelen ligger i kurvatur med en påkjøring i den ene tunnelåpningen. Det har vært mange ulykker i denne tunnelen.

Statens Vegvesen hadde et ønske om å gjøre tunnelen lysere og derigjennom tryggere og valgte da å sprøyte den med Whitecoat i en høyde på 3,5 m på hver side.

Jobbgjennomføring

Jobben ble gjennomført på høsten 2011 under gunstige arbeidsforhold.

Først ble tunnelen høytrykkvasket for å fjerne gammel olje, smuss, salt osv. Det viste seg at dette ikke var tilstrekkelig. Gjennom mange år hadde smuss, olje o.l. lagt seg inn i porene i betongen og laget en meget glatt, nærmest polert overflate. Høytrykksvaskingen klarte ikke å få ut denne smussen og betongelementene måte sandblåses for å få ut smuss og lage en ru overflate slik at vi fikk tilstrekkelig vedheft. 

Brattåstunnelen ble det sprøytet med Mestas sprøytebil som har et automatisk opplegg og sprøyter full høyde 3,5 m i en operasjon. For å oppnå tilstrekkelig tykkelse på Whitecoat ble veggen sprøytet 3 ganger.

Lokasjon: Porsgrunn Kommune, Norge                      Overflate besyttelse av tunneler

Lisens holder: CemPro AS                                                 Produkt som ble brukt:  Whitecoat

Prosjekter

Her er en oversikt over noen av prosjektene som er blitt gjennomført

med Lightcem sine produkter.