Ofte Stilte Spørmål

40 ofte stilte spørsmål og svar. 

 

 

Hvor bra fester de ulike Lightcem produkter seg til andre materialer?

 

Flere av Lightcem produktene har høy bindestyrkekarakteristikk. Spesielt Sprayfast vil kunne feste til nesten alle rene overflater, inkludert glass.

 

 

Fysiske Egenskaper

 

 

Motstand / Reaktive egenskaper

 

 

Er det mer vanlig å se sprekkdannelser og avskalling sammenlignet med vanlig betong?

 

Nei. Bemerk at den kjemiske sammensetningen kan endres for og ytterligere minimere sprekkdannelser. 

 

 

Kan produktet benyttes i en frittstående situasjon?

 

Produkter med lav tetthet vil med all sannsynlighet ikke egne seg. Produkter som LC-25 og LC-35 egner seg derimot ideelt til formålet.

 

Kan Lightcem produkter tilby bedre beskyttelse av kabler og rørledninger enn vanlig betong?

 

Ja. Spesielt Fireshield produktene tåler opp mot 1350 grader.

 

 

Er krymping og sig mer vanlig enn for vanlig betong?

 

Nei. Bemerk at den kjemiske sammensetningen kan endres for å ytterligere minimere krymping og sig.

 

 

Kan Lightcem produkter forsterkes / armeres på samme måte som vanlig betong?

 

Ja.

 

 

Kreves det ekstra sammenføyninger der store arealer skal dekkes med Lightcem produkter?

 

Generelt, anbefales tradisjonelt godt betonghåndverk. Dog kan Lightcem produkter modifiseres for å øke avstanden sammenføyningspalten hvis det kreves. 

 

Tåler Lightcem produkter temperaturendringer og/ eller forandringer i klima bedre enn for normal betong?

 

Avgjort Ja.

 

 

Reagerer produktene i jord som inneholder kjemikalier?

 

I hovedsak, nei.  Endring av kjemiske sammensetningen er mulig for å tåle ekstreme forhold.

 

 

Hvilke reaksjoner oppstår når produktene kommer i kontakt med vann?

 

Erfaringer fra flytende fiskeoppdrettsanlegg viser INGEN tegn til nedbryting etter 9 års kontakt med saltvann. 

 

Er Lightcem produkter vannbestandig?

 

Ja.

 

Hvilken varmeledningsevne har Lightcem produktene?

 

Det varierer fra produkt til produkt. Generelt gjelder følgende:  

(LC-10 – 0.25 W/moC),  (LC-25 – 0.43 W/moC)

 

 

Tilbyr Lightcem produkter større motstandsegenskaper enn normal betong?

 

I genererelle termer, ja. 

 

 

Hvilke temperaturer har produktene oppnådd ved testing?

 

De ulike FIRESHIELD produktene er designet for å tåle en temperaturer opp mot 1350oC.

 

 

Har produktene de anerkjente godkjenninger?

 

Ja. Det meste av dokumentasjon kan lastes ned fra vår nettside, eller sendes etter forespørsel.

 

 

Godkjenninger

 

 

Krever Lightcem produktene spesiell herding?

 

Dette avhenger av flere ulike faktorer, eksempelvis luftfuktighet, temperatur, etc. Erfaringer viser at herdemembraner ofte er fordelaktige.

 

Hvilke komponenter kan benyttes i Lightcem sine produkter?

 

En rekke komponenter kan spesifiseres avhengig av ønsket anvendelse for blandingen (Ref. de individuelle databladene).

 

Hva er sementinnholdet i de ulike blandingene?

 

Dette avhenger av den spesifikke sammensetningen og endringene som blir gjort for å oppfylle definerte formål/krav.

 

Kan Lightcem produkter endres / modifiseres for å passe spesielle behov?

 

Ja. Dette er en av styrkene til Lightcem Teknologien, dog er det restriksjoner hvis det er krav til brannsertifisering.

 

 

Kan produktene farges?

 

Ja, tilsvarende som vanlig betong.

 

 

Sammensetning

 

 

Kan man bruke Lightcem produkter uten tilstrekkelig ventilasjon?

 

I all hovedsak, ja. Likevel anbefales det å bruke støvmaske når man jobber på et lukket område. 

 

 

Kreves det spesielle prosedyrer når man bruker Lightcem produkter?

 

Det kreves samme HMS tiltakt som ved bruk av vanlig betong. Vi anbefaler uansett alle å lese Lightcem sin HMS  som finners på denne nettsiden.

 

 

Helse, Miljø og Sikkerhet

 

 

I hvilken form er produktene levert kunden (eksempelvis bulk/sekk)?

 

Som tørrmiks, vanligvis i sekker, men andre størrelser er også mulig etter avtale. 

 

 

Krever noen av de forskjellige blandingene noen form for fukting mens de lagres forut for blanding?

 

Nei.

 

 

Forsendelse og Lagring

 

 

Kan produktene sprayes med BÅDE våt og tørr metoder?

 

SPRAYFAST og FIRESHIELD er designet for våtsprøyting. Det er mulig å gjøre tilpassninger hvis tørrsprøytemetoder er å foretrekke.

 

Hva slags overflate kan oppnås? 

 

Produktene kan avrettes og formstøpes. Innehar i hovedsak de samme egenskapene som vanlig betong. I herdet tilstand kan Lightcem produktene kappes/sages og beskjæres uten store problemer når det først er herdet. 

 

Kan produktene pumpes?

 

SPRAYFAST og FIRESEHIELD er designet for å kunne pumpes ved å bruke en skruepumpe. Andre sammensetninger produkter kan tilpasses for å tilfredsstille kravene for pumping.

 

Kan delproduktene i tørrmiksblandingen tørrblandes på produksjonssted for å produsere produktet?

 

Nei. 

 

Kan produktene brukes i små mengder?

 

Ja, men hele innholdet i en sekk MÅ blandes samtidig.

 

 

Bruk

 

 

Hva er den normale arbeidstiden (etter blanding) og kan retardere brukes der lange transporter og/eller høye temperaturer forventes?

 

Normalt sett 90 minutter. Akseleratorer og retardere kan brukes for å møte krav til et gitt prosjekt.

 

Hvilken tykkelse kan produktene sprayes på per sekvens?

 

Det avhenger av tettheten til det valgte produktet. SPRAYFAST har til eksempel vært sprayet på vertikale overflater med en tykkelse på 200 mm. Ved et tilfelle har man oppnådd tykkelser på 300mm (se dokumentasjon om undergrunnen i London – Jubilee Line).  

Kan retardering eller akselerering brukes med Lightcem produkter?

 

Ja. 

 

Kreves det spesiell kvalitetskontroll ved bruk av Lightcem produktene?

 

Ja. Det er svært viktig å følge riktig blandeprosedyre.

 

 

Er designet levetid for Lightcem produkter lik den for vanlig betong?

 

Ja.  Fireshield produktene er de designet for å motstå gjentatt eksponering fra brann

 

 

Hvor lang tid tar det for Lightcem produkter å herde?

 

Dette avhenger av blandingen og den gjeldendebetingelser. Dog kan blandingen modifiseres for å oppfylle spesifikke krav. 

 

Hva er anslått svinn i produksjon?

 

Tapet kan være så lavt som 5 %. Dette avhenger av faktorer som f. eks overflate, operatørens effektivitet, sprayvinkel og arbeidsområde. 

 

Hvordan er det å jobbe med Lightcem produkter sammenlignet med vanlig betong?

 

De som sprøyter, blandere, etc. setter stor pris på å jobbe med Lightcem sine produkter. De setter spesielt stor pris på vedhefts egenskapene til SPRAYFAST og FIRESHIELD. 

 

På hvilke områder er Lightcem produkter brukt tidligere?

 

Alt i fra kalde Skandinaviske fjorder (fergekaier) til flytende oppdrettsanlegg i Middelhavet.

 

I tillegg nevnes bruk i ulike tunneler i Norge og Sverige, Brannbeskyttelse i Nederland og i Dartford-tunnellen i Storbritannia samt, reparasjon av tunnel i Londons undergrunn.  

 

Historikk

 

 

Pris

 

 

Hvor mye koster produktet?

 

Dette avhenger i hovedsak av det enkelte produkts sammensetning, graden av de tilpasninger som kreves og mengden som etterspørres for et gitt prosjekt.

 

Lightcem sine produkter er designet for å gi KOSTEFFEKTIVE løsninger på en rekke og komplekse utfordringer.

 

Til eksempel:

Ved å kombinere egenskapene til FIRESHIELD og SPRAYFAST klarte norske ingeniører å gjennomføre et sikkerhetsprogram for veitunneler der de klarte å halvere tykkelsen som ellers ville vert et krav ved bruk av vanlig betong. (Se Case studie NO. 050685)

 

Kontakt våre distributører for en prisoversikt.

 

 

Your question was sent successfully!