FIRESHIELD 1350

 

 

Lightcems Fireshield 1350 er en brannbeskyttende betong som tåler temperaturer opp til 1350°C. Den er testet og godkjent i henhold til RWS-kurven.  

Fireshield 1350 er utviklet for å beskytte konstruksjoner ved en såkalt eksplosjonsbrann.

 

Lightcems Firesheild 1350 kan leveres som betong for sprøyting eller ferdige plater for påmontering av konstruksjoner. Produktet kan leveres i ulike tykkelse for å klare brannkrav som er i de ulike konstruksjoner, som tunneler, stålkonstruksjoner osv.
Fireshield 1350 er som nevnt godkjent der kravene er en eksplosjonsbrann eller 300 MW brann. Denne testen er en 2 timers test med maks temperatur på 1350°C.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Lightcems Fireshield 1350 leveres som fiberarmert tørrmørtel og er branntestet opp mot 1350 grader celsius med varighet inntil fire timer. Fireshield 1350 er sammensatt av spesialsement, microsilica, polystyrenkuler, PP fibre samt plastiserende, luftinnførende, tettende og heftforbedrende tilsetningsstoffer. Fireshield 1350 er ikke tilsatt bromerte flammehemmere. En stor fordel med Fireshield 1350 er at den kan benyttes både for sprøyting, støpning og avretting. Dermed fjerner en behovet for flere ulike materialer til å dekke alle kravene. Standardproduktet er sementfarget. Fireshield 1350 skal kun tilsettes vann. Den kan også leveres i ferdige plater for påmontering som brannbeskyttelse.  

 

 

 

BRUKSOMRÅDE

 

Fireshield 1350 er en spesialutviklet vannresistent og diffusjonsåpen mørtel som gir en meget god passiv brannbeskyttelse. Fireshield er testet og godkjent etter RWS-kurven for brannsikring av tunneler og andre infrastruktur -konstruksjoner med ekstreme brannkrav.
Dette er konstruksjoner der en slik brann vil få konsekvenser for annen infrastruktur eller bebyggelse.
Fireshield 1350 har utmerket og varig isolasjonsegenskaper med tykkelser i området 30mm til 100mm.

VERNETILTAK

 

For helse, miljø og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad.

 

 

RENGJØRING AV UTSTYR

 

All redskap, utstyr og slanger og tilstøtende flater, må rengjøres umiddelbart med vann før Fireshield 1350 herder.

 

 

 

MERK

 

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. 

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 

 

 

BRUKSANVISNING

 

Forbehandling:
Underlaget skal være rent før påføring. Større riss og andre skader repareres før påføring. For å sikre heft må underlaget være fritt for alt løst materiale, tidligere overflatebehandling eller annet som kan redusere Fireshield 1350 sine heftegenskaper. En god overflatebehandling er sandblåsing og sandvasking, men høytrykks spyling eller annen mekanisk rengjøring kan også fungere bra.
Varme eller sugende overflater fuktes forsiktig for å unngå for rask uttørking / herding. 
Er man usikker på underlaget anbefales det å gjøre en prøve.
Fireshield 1350 kan påføres ubehandlet (primet) og de fleste behandlete stål overflater. Fireshield 1150 er sement basert, så alkalisensitive primere og maling må fjernes før påføring av Fireshield 1150. Kan ikke malingen bli fjernet må det påføres en primer som er alkali resistent. 
 
VIKTIG: HELE SEKKEN MÅ BLANDES I SAMME PROSESS,
 
Blanding og påføring:
Alt personell som skal utføre arbeid med Fireshield 1350 skal være opplært og godkjent av vår skandinaviske Lisenstaker CemPro AS. Arbeidet skal også utføres i henhold til den siste "Instructions for Application" Utarbeidet av Lightcem Technology Ltd. Fireshield 1350 blandes i en tvangsblander i minst 5 minutter. Det medgår ca. 8,5 liter vann pr. sekk a 20 kg avhengig av tykkelse, underlag og overflate. Tilsett ca. 4 - 5 liter vann pr 20 kg sekk først i blandemaskinen og tilsett Fireshield 1350 forsiktig til en klumpfri masse. Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterligere 5 minutter.
Fireshield 1350 skal sprøytes med egnet utstyr. Det anbefales en Putzmeister P11 Vario Worm Pump, Lancy Pump PH9 eller lignende. Sprøyting / påføring skal begynne straks etter blanding. Dersom blandingen har stått så lenge i blandekaret at den begynner å herde, må den ikke benyttes eller spres ut, men kastes. Et strøk er som regel tilstrekkelig (maks tykkelse 70mm)
 
Herding:
Anvendes helst ved temperaturer over +5 grader celsius, og må ikke under + 2 grader celsius de første 48 timer. Riktig herdebetingelser er meget viktig. Spesielt i vind, varmt tørt klima og på spesielt sugende underlag er det en fordel å ettervanne noen dager. Det kan med stor fordel sprøyte på en curing membran eller dekke med plast for å hindre uttørking svinn i overflatene.