Brannbeskyttelse av bærende stålkonsruksjoner

 

FIRESHIELD 1150

 

 

Lightcems Fireshield 1150 er en brannbeskyttende betong som tåler temperaturer opp til 1150°C. Den er testet og godkjent i henhold til HC-kurven. Lightcems  Fireshield 1150 er utviklet for å beskytte stål-, betong- og andre konstruksjoner ved brann.

Fireshield 1150 kan leveres som betong for sprøyting eller ferdige plater for påmontering av konstruksjoner. Produktet kan leveres i ulike tykkelse for å klare brannkrav som er i de ulike konstruksjoner, som tunneler, branndører, stålkonstruksjoner osv.

 

Fireshield 1150 er som nevnt godkjent der kravene er en hydrokarbonbrann. Denne testen er en 2 timers test med maks temperatur på 1150°C. Lightcems Fireshield 1150 har også en meget lav egenvekt (0,7 kg/dm³), noe som innebærer at brannbeskyttelsen påfører konstruksjonen meget lite ekstra belastning.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Lightcems Fireshield 1150 leveres som fiberarmert tørrmørtel og er branntestet opp mot 1150 grader celsius med varighet inntil fire timer. Fireshield 1150 er sammensatt av portlandsement, microsilica, polystyrenkuler, PP fibre samt plastiserende, luftinnførende, tettende og heftforbedrende tilsetningsstoffer. Fireshield 1150 er ikke tilsatt bromerte flammehemmere.
En stor fordel med Fireshield 1150 er at den kan benyttes både for sprøyting, støpning og avretting. Dermed fjerner en behovet for flere ulike materialer til å dekke alle kravene. Standardproduktet er sementfarget, vi kan også leveres hvitt eller farget etter avtale. Fireshield 1150 skal kun tilsettes vann. 

 

 

 

BRUKSOMRÅDE

 

Fireshield 1150 er en spesialutviklet vannresistent og diffusjonsåpen mørtel som gir en meget god passiv brannbeskyttelse. Fireshield 1150 kan bruke til offshore betingelser, skip, petrokjemiske anlegg og bygningsindustrien. Fireshield 1150 kan også brukes til brannsikring av tunneler.
Her er det ofte krav til at stål og betongkonstruksjoner trenger beskyttelse for ekstreme temperaturer og ved branneksponering hvor det stilles krav til bruk av lette og vannresistente materialer.
Fireshield 1150 tilbyr utmerket og varig isolasjonsegenskaper med tykkelser i området 10mm til 100mm.

VERNETILTAK

 

For helse, miljø og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad.

 

 

BRUKSANVISNING

 

Forbehandling:
Underlaget skal være rent før påføring. Større riss og andre skader repareres før påføring. For å sikre heft må underlaget være fritt for alt løst materiale, tidligere overflatebehandling eller annet som kan redusere Fireshield 1150 sine heftegenskaper. En god overflatebehandling er sandblåsing og sandvasking, men høytrykks spyling eller annen mekanisk rengjøring kan også fungere bra.
Varme eller sugende overflater fuktes forsiktig for å unngå for rask uttørking / herding. 
Er man usikker på underlaget anbefales det å gjøre en prøve.
Fireshield 1150 kan påføres ubehandlet (primet) og de fleste behandlete stål overflater. Fireshield 1150 er sement basert, så alkalisensitive primere og maling må fjernes før påføring av Fireshield 1150. Kan ikke malingen bli fjernet må det påføres en primer som er alkali resistent. 
 
VIKTIG: HELE SEKKEN MÅ BLANDES I SAMME PROSESS,
 
Blanding og påføring:
Alt personell som skal utføre arbeid med Fireshield 1150 skal være opplært og godkjent av vår skandinaviske Lisenstaker CemPro AS. Arbeidet skal også utføres i henhold til den siste "Instructions for Application" Utarbeidet av Lightcem Technology Ltd. Fireshield 1150 blandes i en tvangsblander i minst 5 minutter. Det medgår ca. 10 - 14 liter vann pr. sekk a 25 kg avhengig av tykkelse, underlag og overflate. Tilsett ca. 8 - 9 liter vann pr 25 kg sekk først i blandemaskinen og tilsett Fireshield 1150 forsiktig til en klumpfri masse. Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterligere 3 - 4 minutter.
Fireshield 1150 skal sprøytes med egnet utstyr. Det anbefales en Putzmeister P11 Vario Worm Pump, Lancy Pump PH9 eller lignende. Sprøyting / påføring skal begynne straks etter blanding. Dersom blandingen har stått så lenge i blandekaret at den begynner å herde, må den ikke benyttes eller spres ut, men kastes. Et strøk er som regel tilstrekkelig (maks tykkelse 100mm)
 
Herding:
Anvendes helst ved temperaturer over +5 grader celsius, og må ikke under + 2 grader celsius de første 48 timer. Riktig herdebetingelser er meget viktig. Spesielt i vind, varmt tørt klima og på spesielt sugende underlag er det en fordel å ettervanne noen dager. Det kan med stor fordel sprøyte på en curing membran eller dekke med plast for å hindre uttørking svinn i overflatene.

 

 

RENGJØRING AV UTSTYR

 

All redskap, utstyr og slanger og tilstøtende flater, må rengjøres umiddelbart med vann før Fireshield 1150 herder.

 

 

 

MERK

 

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. 

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.