Havstadtunnelen

Tunnelinfo

Havstadtunnelen ligger på Fv 410 på veien fra Arendal sentrum mot Tromøya. Tunnelen er 435 m lang og består foruten støpte tunnelportaler av råfjell og metallplater (frost- og vannsikring under). Tunnelen var sprøytet med tunnelmaling for mange år siden, men dette var knapt synlig.

Havstadtunnelen ligger i kurvatur noe som gjør at den føles mørk å kjøre gjennom.

Statens Vegvesen hadde et ønske om å gjøre tunnelen lysere og derigjennom tryggere og valgte da å sprøyte den med CemPro Whitecoat i en høyde på 2,0 m på hver side. I ettertid mener de at de burde sprøytet den i 3,0 m høyde.

Jobbgjennomføring

Jobben ble gjennomført i slutten av mai 2010 under gunstige arbeidsforhold.

Først høytrykkvaskes tunnelveggene slik at all gammel olje, smuss, salt osv. blir fjernet. Det er meget viktig at denne del av jobben blir utført ordentlig. I og med at deler av tunnelen var råfjell var det ekstra viktig å få fjernet løse småsteiner o.l. CemPros tekniske sjef godkjenner vaskingen før vi starter påsprøyting av CemPro Whitecoat.

Havstadtunnelen ble det sprøytet med CemPro Whitecoat i tykkelse 5 mm og det ble benyttet en håndsprøyte for å påføre CemPro Whitecoat. Sprøyten som ble benyttet var en Lancy PH9 R eco som trenger 2 mann for å utføre jobben – en til å blande og en til å sprøyte . På metallplatene ble det besluttet å sprøyte epoxymaling. Til å utføre denne jobben ble det
leid inn et lokalt firma.

Lokasjon: Arendal, Norge                                                      Overflate besyttelse av tunneler

Lisens holder: CemPro AS                                                     Produkt som ble brukt:  Whitecoat

Prosjekter

Her er en oversikt over noen av prosjektene som er blitt gjennomført

med Lightcem sine produkter.