PRODUKTBESKRIVELSE

 

Lightcems Litecrete er en allsidig og lett konstruksjonsbetong som leveres som ferdigblandet tørrmiks. 
Litecrete er blitt utviklet for innvendig og utvendig bruk. Produktet består av en blanding av spesial sement, microsilica, isopor perler, brent leire og plastfibre. 
Sammensetningen av disse komposittmaterialene gjør Litecrete meget stabilt etter at det er blandet. Produktet 
kan pumpes, og da det ikke trekker til seg vann etter blanding er det meget anvendelig til å pumpe under vann. 
Litecrete er egnet for bruk i selv de tøffeste miljøer som offshore konstruksjon. Det finnes tre ulike typer litecrete kvaliteter med forskjellige egenskaper, se tabell neders for en sammenligning av de tekniske spesifikasjonene.

 

LITECRETE

 

 

BRUKSANVISNING

 

Forbehandling: 
Som ved alle reparasjoner og annen bruk er det viktig at overflaten blir 
skikkelig rengjort og fri for fett, olje, støv og annet løst materiale. 
 
Litecrete kan benyttes på uprimet stål og det meste av primet stål og 
armering. På grunn av Litecrete’s sement bør alkalier, sensitive primere 
og/eller maling fjernes før bruk. Hvis maling ikke kan fjernes skal det sprøytes 
på en heftprimer. All løs rust og/eller maling må 
fjernes før Lightcem’s Litecrete påføres. Ideelt sett burde overflatene vært 
sandblåst og avfettet. 
 
I mange tilfeller kan det være nødvendige å installere en svinnarmering før 
påføring av Litecrete slik at det blir en jevn fordeling av belastninger skapt av 
termisk belasting eller krymping, ta gjerne kontakt for mer informasjon.
 
Alle forskalingsmaterialer som vil være i kontakt med Litecrete bør 
være belagt med en forskalingsolje før påføring av lettbetongen. 
 
En av de vesentlige fordelene ved Litecrete ligger i forskalingsarbeidet. 
Produktet har mye lavere egenvekt i våt tilstand enn tradisjonell standard 
betong. Dette innebærer at forskalingen kan dimensjoneres for lavere 
belastning og dermed lavere kostnader ved forskaling. 
 
Installasjon: 
Litecrete som skal pumpes må utføres av en entreprenør (med erfarne 
operatører) som skal godkjennes av vår lisenstaker CemPro AS. Litecrete skal 
anvendes i henhold til “Installasjonsinstruks” fra CemPro AS.
www.cempro.no
 
Praktisk gjennomføring: Utførelse av en slik jobb påvirkes av miksing, 
pumpeteknikk og pumpelengde. Dette vil påvirke egenvekten til produktet. 
Svinnfaktor vil avhenge av graden av kvalitetskontroll, størrelse og form på 
støpejobben samt pumpeavstander. Dette kan best vurderes basert på 
erfaring. 

 

 

Påføringsmetode: Litecrete må blandes med rent vann ved hjelp av 
tvangsblander eller ved hjelp av en mekanisk håndmikser. Miksere i tilknytting 
til betongpumper er også egnet. 
80 – 90% av total vannmengde tilsettes sammen med Litecrete 
tørrmiks – deretter tilsettes resterende vannmengde slik at Litecrete 
oppnår ønsket konsistens. Litecrete må deretter blandes i minimum 5 
minutter for at produktet skal oppnå de rette egenskapene. 

 

 

Ved reparasjon av skader, bør det skjæres bort ca. 10 mm utenfor det skadede 
området slik at skarpe og ujevne kanter fjernes. Fuger som skal oppta 
bevegelser i reparasjonsområdet skal repareres/installere ny og 
tilfredsstillende forsegles. 
 
Pumper som Putzmeister P11 kan brukes til utstøping. Intallasjonsprosedyre 
for standard betong skal benyttes ved bruk av Lightcem’s produkter, og personell 
skal ha nødvendig opplæring for å utføre denne type jobb. Dersom bruk av 
stempelpump er hensiktsmessig, bør Lightcem rådspørres før den velges. 
 
Sluttbearbeiding: Avretting bør utføres ved hjelp av avtrekk med en “brygge” 
av tre eller plast rett etter utstøpingen er ferdig. For mye bearbeiding av 
overflaten bør unngås, da dette kan resultere i sprekkdannelser. 
 
Herding:

God herding er viktig. Spesiell kreves det under varme og/eller 
vindfulle forhold. Herding kan enten være med et lag med spray 
membranherder, eller ved å dekke området med plast eller våt duk, hvis 
området senere skal ha en påstøp.

BRUKSOMRÅDE

 

Litecrete er utviklet som en lett, slitesterk konstruksjonsbetong. Den er spesielt egnet for flytende- og offshore 
konstruksjon, hvor vektreduksjon er nødvendig for dragere, vegger, tak og fundamenter. 
Litecrete er i mange tilfeller en kostnadseffektiv løsning. Lavere egenvekt betyr også mindre belastning på forskaling under støpning, og dermed kan forskalingskostnadene reduseres.

 

PRODUKTUTVALG 
 
Utvalget av Litecrete-kvaliteter er blitt utviklet med forskjellige styrker 
for å tilfredsstille ulike krav og bruksområder. I og med at kvalitetene har 
forskjellig styrke vil de også ha forskjellige egenvekter og termiske egenskaper. 
Nederst på siden kan du se en tabell på de ulike egenskapene av de 
forskjellige kvalitetene som vi produserer. Skulle det være behov for kvaliteter 
som ligger mellom standard kvalitetene vil vi at dere kontakter oss. 

 

 

VERNETILTAK

 

For helse, miljø og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad.

 

 

RENGJØRING

 

Alt utstyr og verktøy bør rengjøres når arbeidet er ferdig eller ved 
lengre pauser.