Lysaker lokket E18. Topcoat på Fireshield 1150. Brannsikring av stålkonstruksjoner.

Overflate topcoat

TOPCOAT

 

 

Lightcems Topcoat er en vannavstøtende mørtel utviklet for å beskytte betongoverflater for inntrengning av salt, smuss, olje o.l. samtidig som den er karbonatiserings- bremsende. Topcoat kan sprøytes på tunnelvegger, støttemurer, underganger og andre betongkonstruksjoner.

Lightcems Topcoat er en gråfarget mørtel som er dråpefrastøtende, men samtidig diffusjonsåpen. Dette hindrer effektivt inntrenging av støv, olje, salt o.l. i overflaten. For å få den ren kan dermed høytrykks vaskes i henhold til Håndbok 163 uten å tilsette såpe eller kjemikalier. Topcoat har lang levetid uten misfarging, den tåler fryse-/tinevekslinger og er karbonatiseringsbremsende.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Lightcems Topcoat leveres som gjennomfarget hvit fiberarmert tørrmørtel. Mørtelen har vann avstøtende (dråpefrastøtende effekt) og er samtidig diffusjonsåpen. Topcoat er sammensatt av portlandsement, sand opp til 0,5 mm, PP- fiber samt plastiserende, luftinnførende, tettende og heftforbedrende tilsetningsstoffer.

Topcoat er ikke tilsatt bromerte flammehemmere.

Topcoat er sementfarget, men kan også leveres i hvit eler farget etter avtale.

Topcoat skal kun tilsettes vann.

 

 

 

BRUKSOMRÅDE

 

Topcoat er en spesialutviklet, vannavstøtende og diffusjonsåpen mørtel og ssom virker karbonatiseringsbremsende. Topcoat brukes der man trenger en sterk og lett vaskbar overflate. Topcoat hindrer effektivt inntrenging av salt, olje, asfaltstøv o.l. og tåler fryse-/tinevekslinger.

 

 

VERNETILTAK

 

For helse, miljø og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad.

 

 

MERK

 

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. 

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 

 

 

BRUKSANVISNING

 

Forbehandling:

Underlaget skal være rent før påføring. Større riss og andre skader repareres før påføring. For å sikre heft må underlaget være fritt for alt løst materiale, tidligere overflatebehandling eller annet som kan redusere whitecoat sine heftegenskaper.

En god overflatebehandling er sandblåsing og sandvasking, men høytrykks spyling eller annen mekanisk rengjøring kan også fungere bra.

Varme overflater fuktes forsiktig for å unngå for rask herding.

Er man usikker på underlaget anbefales det å gjøre en prøve.

 

Blanding og påføring:

Topcoat blandes i en tvangsblander i 5 - 10 minutter. Det medgår ca. 5 - 8 liter vann pr. sekk a 25 kg avhengig av tykkelse, underlag og overflate. Tilsett ca. 4 - 5 liter vann pr.25 kg sekk først i blandemaskinen og tilsett deretter Topcoat forsiktig til en klumpfri masse. Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterlige 2-3 minutter.

Bland aldri mer enn det som skal påføres i løpet av 30 minutter.

Topcoat skal sprøytes med egnet utstyr. Her anbefales det en putzmeister P11 Vario Vorm Pump, Lancy Pump PH9 eller lignende.

Sprøyting / påføring skal begynne straks etter blanding. Dersom blandingen har stått så lenge i blandekaret at den begynner å herde, må de ikke benyttes eller spres ut, men kastes. 

Et strøk er som regel tilstrekkelig (maks tykkelse 5mm). Normal tykkelse er 2-5 mm. 

 

Herding:

Anvendes helst ved temperaturer over +5 °C, og aldri under +2 °C de første 48 timene etter påføring.

I tørt klima og på spesiell sugende underlag er det en fordel å ettervanne noen dager.

 

 

RENGJØRING AV UTSTYR

 

All redskap, utstyr og slanger og tilstøtende flater, må rengjøres umiddelbart med vann før Topcoat herder.