WHITECOAT

 

 

Lightcems Whitecoat er en hvit gjennomfarget og vannavstøtende mørtel utviklet i samråd med Statens Vegvesen for å sprøytes på primært på tunnelvegger, men kan også brukes på støttemurer, underganger osv.

Whitecoat er som nevnt en hvit gjennomfarget og dråpefrastøtende, men samtidig diffusjonsåpen mørtel. Dette hindrer effektivt inntrenging av støv, olje, salt o.l. i overflaten. For å få den ren kan dermed høytrykks vaskes i henhold til Håndbok 163 uten å tilsette såpe eller kjemikalier. Whitecoat har lang levetid uten misfarging, den tåler fryse-/tinevekslinger og er karbonatiseringsbremsende.

EU har nå kommet med krav til lysstyrke i tunneler i offentlig vei. Dette kan løses ved å montere opp mer lys i tunnelen eller gjøre tunnelveggene lysere. Vi har derfor utviklet Whitecoat til dette formålet. Lightcem’s Whitecoat er en gjennomfarget, sementbasert produkt som sprøytes i en høyde på 3,0 – 3,5m på tunnelveggene. Tunnelen blir betydelig lysere, og en får en meget god optisk virkning for de som kjører i tunnelen.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Lightcems whitecoat leveres som gjennomfarget hvit fiberarmert tørrmørtel. Mørtelen har vann avstøtende (dråpefrastøtende effekt) og er samtidig diffusjonsåpen. Whitecoat er sammensatt av portlandsement, sand opp til 0,5 mm, PP- fiber samt plastiserende, luftinnførende, tettende og heftforbedrende tilsetningsstoffer.
Whitecoat er ikke tilsatt bromerte flammehemmere.
Whitecoat er hvit og gjennomfarget og skal kun tilsettes vann.

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

Forbehandling:

Underlaget skal være rent før påføring. Større riss og andre skader repareres før påføring. For å sikre heft må underlaget være fritt for alt løst materiale, tidligere overflatebehandling eller annet som kan redusere whitecoat sine heftegenskaper.

En god overflatebehandling er sandblåsing og sandvasking, men høytrykks spyling eller annen mekanisk rengjøring kan også fungere bra.

Varme overflater fuktes forsiktig for å unngå for rask herding.

Er man usikker på underlaget anbefales det å gjøre en prøve.

 

Blanding og påføring:

Whitecoat blandes i en tvangsblander i 5 - 10 minutter. Det medgår ca. 5 - 8 liter vann pr. sekk a 25 kg avhengig av tykkelse, underlag og overflate. Tilsett ca. 4 - 5 liter vann pr.25 kg sekk først i blandemaskinen og tilsett deretter whitecoat forsiktig til en klumpfri masse. Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterlige 2-3 minutter.

Bland aldri mer enn det som skal påføres i løpet av 30 minutter.

Whitecoat skal sprøytes med egnet utstyr. Her anbefales det en putzmeister P11 Vario Vorm Pump, Lancy Pump PH9 eller lignende.

Sprøyting / påføring skal begynne straks etter blanding. Dersom blandingen har stått så lenge i blandekaret at den begynner å herde, må de ikke benyttes eller spres ut, men kastes. 

Et strøk er som regel tilstrekkelig (maks tykkelse 5mm). Normal tykkelse er 2-5 mm. 

 

Herding:

Anvendes helst ved temperaturer over +5 °C, og aldri under +2 °C de første 48 timene etter påføring.

I tørt klima og på spesiell sugende underlag er det en fordel å ettervanne noen dager.

 

 

 

BRUKSOMRÅDE

 

Whitecoat er en spesialutviklet, vannavstøtende og diffusjonsåpen mørtel og som virker karbonatiseringsbremsende. Whitecoat brukes der man trenger en sterk og lett vaskbar overflate. Whitecoat hindrer effektivt inntrenging av salt, olje, asfaltstøv o.l. og tåler fryse-/tinevekslinger.

 

VERNETILTAK

 

For helse, miljø og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad.

 

 

RENGJØRING AV UTSTYR

 

All redskap, utstyr og slanger og tilstøtende flater, må rengjøres umiddelbart med vann før whitecoat herder.

 

 

 

RENGJØRING AV SPRØYTET FLATE

 

For å rengjøre vegg/flate for skitt, salt, olje og annet støv benyttes høytrykksvasker med trykk på 150 bar. En trenger Ikke tilsetning av kjemikalier for å rengjøre whitecoat.

Vi viser til et utdrag fra en rapport fra Statens Vegvesen, Hordaland vedr. rengjøring av AGA tunnelen. Her står følgende:

 

"Ved å studere litt av strukturen i den malte overflata viste denne seg å vere hard, heil og ikkje innitrengt av skittpartiklar frå asfalt og diesel. Tilsynelatende var den like kvit og heil som då den var nysprøyta. Forsøket viser derfor at den "coatinga" som er brukt her er bestandig og solid, -blir rein og kvit igjen med vasking med vatn - varmt/kaldt eller steam- og av "vegstøv og skitt" ikkje brenner seg fast i den - og at den blir tilnærma nyetablert og ikkje treng oppfriskning etter vask".

 

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon. 

 

MERK

 

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. 

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.